Kim rides white horse on snowy, symbolic mountain

16 Oktober 2019