BPOM menyetujui penggunaan vaksin Sinovac untuk lansia

6 Februari 2021
BPOM menyetujui menyetujui penggunaan vaksin Sinovac untuk lansia